Naar de pagina index

Bureau ZGT lijn 1-2

Bureau ZGT lijn 1-2 levert diensten aan huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen in de regio. Het bureau biedt ondersteuning en werkt klantgericht. ZGT realiseert haar zorg op die manier zo dicht mogelijk bij de patiënt. De diensten van bureau ZGT lijn 1-2 bestaan onder andere uit:

 • Diagnostiek voor de eerste lijn
 • Tweedelijnsondersteuning (onderaanneming in het kader van transmurale DBC’s bijvoorbeeld diabetes ketenzorg)
 • Zorginhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld detachering van praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen)
 • Niet-zorginhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld trainingen of verhuur van ruimten en apparatuur)

De taken en diensten van bureau ZGT lijn 1-2

 • Medisch-technische verpleegkundige thuiszorg (MTH) zoals het intraveneus verstrekken van antibiotica of TPN infusen;
 • Echo-onderzoek: huisartsendiagnostiek buitenpoliklinieken
 • Fundus fotografie
 • Röntgenonderzoek (de röntgenbus)
 • Spirometrie
 • Ondersteunende dienstverlening en verpleegkundige spreekuren voor chronisch zieken (diabeteszorg) bij huisartspraktijken
 • Toediening hormoonpreparaten in de thuissituatie
 • Deskundigheidsbevordering
 • Relatiebeheer, zoals de huisartsenbezoeken
 • Het peilen van de behoefte van huisartsen. Op basis daarvan initiëren en uitvoering geven aan verschillende projecten
 • Communicatie 1e lijn, zoals de digitale nieuwsbrieven
 • Buitenpoliklinieken
 • Nascholingen

Inloggen bij bureau ZGT lijn 1-2

Huisartsen vinden hier alle belangrijke informatie. Voor sommige informatie moet u inloggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het smoelenboek, agenda, bijscholing, nieuwsbrieven en Zorgportaal.

Nog geen inlogaccount voor het beveiligde deel van de website of het Zorgportaal?

 • Bent u huisarts, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau ZGT Lijn 1-2 via zgtlijn1-2@zgt.nl.
 • Bent u medisch specialist, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de medische staf in Almelo en Hengelo via secretariaatstafbestuur@zgt.nl.

Meer informatie over bureau ZGT lijn 1-2

Voor meer informatie over bureau ZGT lijn 1-2 kunt u contact opnemen met de manager of het secretariaat van bureau ZGT lijn 1-2.

R. van de Riet
Unithoofd externe betrekkingen bureau ZGT lijn 1-2
Telefoonnummer 088 708 32 15
Mobielnummer 06 47 59 96 02 

SECRETARIAAT bureau ZGT LIJN 1-2

Telefoonummer 088 708 36 69
Faxnummer 088 708 44 98
E-mail zgtlijn1-2@zgt.nl