Naar de pagina index

Spoedzorg per locatie

ZGT speelt adequaat in op de veranderingen in de zorg, zodat ook in de toekomst de ziekenhuiszorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft. In deze veranderende zorgmarkt heeft ZGT keuzes gemaakt in de manier waarop we de zorg organiseren en vanuit welke ziekenhuislocaties we dit doen. Het is onmogelijk om alle zorg op twee ziekenhuislocaties te blijven aanbieden.

Volg onderstaande link voor het overzicht 'Spoedzorg mogelijkheden per locatie ZGT' voor welke zorg patiënten op onze ziekenhuislocaties terecht kunnen.

Bijlagen