Naar de pagina index

Nieuwsbrief nr. 17, december 2016

Fijne feestdagen               en de beste wensen               

In deze nieuwsbrief

Fusie huisartsencoöperaties Almelo

Sinds 16-11-2016 zijn de huisartsen Coöperatie Almelo HC1-4 en Eerste Huisartsen Coöperatie Almelo samengegaan in het Almelose Huisartsen Coöperatief. Aanleiding hiertoe is dat de huisartsen Almelo in gezamenlijkheid hebben geconstateerd dat de tijd rijp is voor één platform waarin Almelose huisartsen samen invulling kunnen geven aan de zorg en richting kunnen geven aan de veranderingen waar we voor staan. Wij denken dat het voor ketenpartners prettig is dat er nu één aanspreekpunt is voor (chronische) zorg in de stad Almelo.

Het nieuwe bestuur is gevormd door de huisartsen: de heer P.J.L.A.M. Schoenmakers (voorzitter), mevrouw D. Olthuis (penningmeester), mevrouw A. Meppelink (secretaris) en mevrouw B. Timmer (lid). Ondersteuning blijft geboden worden door de coöperatiemanager mevrouw M. Mecklenfeld. Voor contact met de coöperatie kunt u haar bereiken op m.mecklenfeld@fealmelo.nl of telefoon 06 50 23 72 49.

Namens het bestuur Almelose Huisartsen Coöperatief
P.J.L.A.M. Schoenmakers

Naar boven

Associatie huisartsenpraktijk Huttenga en van der Hulst

Na ruim een jaar samenwerken gaan de heer Huttenga, huisarts en praktijkhouder in Den Ham en mevrouw van der Hulst, huisarts, zich op 01-01-2017 associëren tot huisartsenpraktijk Huttenga - van der Hulst. De praktijk blijft gevestigd op: 

 • Smitstraat 2
 • 7683 BE Den Ham
 • Telefoon 0546 671 320

Naar boven

Overname huisartsenpraktijk Stiggelbout

Per 01-01-2017 gaat Herman Stiggelbout, huisarts en praktijkhouder met pensioen en draagt hij zijn praktijk over aan Marieke Vloedbeld.

Marieke Vloedbeld (1)

De praktijk heet dan: Huisartsenpraktijk Vloedbeld.

De praktijk blijft gevestigd op:

 • Eikenlaan 7
 • 7642 GA Wierden
 • Telefoon 0546 574 545

Naar boven

Overname huisartsenpraktijk R. van Mourik

Per 01-01-2017 gaat Rutger van Mourik, huisarts en praktijkhouder met pensioen en draagt hij zijn praktijk over aan mevrouw J.H.S (Jorien) Kreuwel – Lammerink.

Jorien Kreuwel (1)
De praktijk blijft samen met de praktijk van Annemieke Koene-Kreuwel gevestigd en nauw samenwerkend onder 1 dak, de HOED:

 • Huisartsen Oranjehoek
 • Oranjeplein 15
 • 7681 AZ Vroomshoop
 • Telefoon 0546 641 543

Naar boven

Associatie praktijk Heslinga

Per 01-01-2017 gaan Bernarda Heslinga, huisarts en praktijkhouder in Hellendoorn en Marcia Doeleman, huisarts zich associëren.

huisartsenpraktijk de Wippenbelt

De praktijk blijft genaamd: Huisartsenpraktijk de Wippenbelt. En blijft gevestigd:

 • Ommerweg 13a
 • 7447 RA Hellendoorn
 • Telefoon 0548 654 343

B. Heslinga en M. Doeleman

Naar boven

Overname praktijk Timmerman

Graag stellen wij ons via deze weg voor: Anoek Muller en Mark Busscher.

Borne Boeit

Sinds 1-10-2016 hebben wij de huisartsenpraktijk van Marga Timmerman in Borne overgenomen. Samen met onze directe collega’s Marjan de Wolde, Marco Krukerink en Harry-Frans Hesselink zijn wij als huisarts werkzaam in gezondheidscentrum de Fleminghof. 

Wij zijn beiden geboren en getogen in Twente. Anoek woont samen met haar man en zoon in Enschede en Mark met zijn vrouw in Geesteren. Wij kennen elkaar een jaar of zes. Na het afronden van geneeskunde, in Groningen, is onze eerste samenwerking op de spoedeisende hulp (chirurgie) in het MST geweest. Ook hebben wij beiden als arts-assistent voor de beschouwende vakken in het ZGT gewerkt. Mark heeft tevens werkervaring opgedaan in het verpleeghuis en Anoek op de intensive care. Tegelijkertijd zijn wij gestart aan de huisartsenopleiding (vanuit de VU, Amsterdam). Gedurende de opleiding hebben wij ondervonden dat we zowel op medisch als op menselijk vlak nog nooit zo zijn uitgedaagd als in dit vak.

We vinden het belangrijk dat onze patiënten zich verbonden en vertrouwd voelen met hun huisartsenpraktijk. Wij streven naar kwalitatief goede huisartsenzorg waarbij wij de nieuwste ontwikkelingen zullen volgen en onze vaardigheden zullen onderhouden. Betrouwbaarheid, zorgzaamheid en continuïteit van zorg zijn voor ons belangrijke waarden. In Twente ook wel bekend onder de term ‘noaberschap’.

Wij hopen op een prettige samenwerking met andere huisartsen en medisch specialisten. Hierbij vinden we het belangrijk dat communicatie gelijkwaardig en met wederzijds respect verloopt. Ons doel is dat we prettig kunnen samenwerken en kennis en kunde op verschillende vakgebieden bij elkaar zal aansluiten.

Huisartsenpraktijk Muller&Busscher

 • Fleminghof 2
 • 7622 MB Borne
 • Telefoon 074 266 12 42

Naar boven

Telefoonlijsten medisch specialisten ZGT

Net als voorgaande jaren sturen wij u als huisarts binnenkort de geactualiseerde telefoonlijst met de overleglijnen van onze medisch specialisten. U ontvangt de telefoonlijst per post.

Wij vertrouwen erop dat de telefoonlijst bijdraagt aan een goede bereikbaarheid. Wilt u extra exemplaren ontvangen dan vernemen wij dit graag van u. Mail in dat geval uw verzoek naar zgtlijn1-2@zgt.nl.

Bureau ZGT lijn 1-2

Naar boven

Mutaties medisch specialisten ZGT

IN DIENST

 • 08-11-2016 R.A. Korthorst, uroloog
 • 01-12-2016 mw. H. Leenknegt, uroloog

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. en Raad van Bestuur ZGT

Naar boven

Afwijkende openingstijden rondom de feestdagen

BUITENPOLIKLINIEK RIJSSEN

 • Maandag 26 december t/m vrijdag 30 december gesloten

BUITENPOLIKLINIEK GOOR

 • Maandag 26 december t/m vrijdag 30 december gesloten

Naar boven 

Samenwerking huisartsenpost, Dienstapotheek Midden Twente en ZGT locatie Hengelo in volgende fase

De Huisartsenpost Hengelo, ZGT locatie Hengelo en de Dienstapotheek Midden Twente ondertekenden op donderdag 8 december een gezamenlijke intentieovereenkomst. Hierin legden de drie partijen de afspraken vast om te komen tot het inhuizen van de huisartsenpost Hengelo en de dienstapotheek in het ziekenhuisgebouw van ZGT om te komen tot een gezamenlijke spoedpost-SEH.

gezamenlijke spoedpost-SEH (1)

De spoedpost wordt, evenals de dienstapotheek, gevestigd in het Hengelose ziekenhuis en combineert de functies van de Huisartsenpost Hengelo (nu nog gevestigd aan de Aletta Jacobslaan) en de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Door de samenwerking op één plek kan de patiënt die dringend medische zorg nodig heeft nog sneller en beter worden geholpen. De Spoedpost heeft een eigen ingang en voldoende parkeerplaatsen. Hierdoor is de Spoedpost makkelijk en snel bereikbaar. Als alles volgens plan verloopt, beginnen de bouwwerkzaamheden begin mei 2017 en is de verwachte oplevering begin 2018.

Raad van Bestuur ZGT

Naar boven

Beoordeling ECG’s via KSYOS

Ondanks eerdere berichtgeving blijken veel huisartsen nog onbekend te zijn met de mogelijkheid om ECG’s via KSYOS te laten beoordelen door de ZGT cardiologen.

ECG’s via de fax voldoen niet meer aan de huidige eisen t.a.v. kwaliteit, registratie en privacy en kunnen daarom niet langer op deze wijze beoordeeld worden. Als alternatief kunnen ECG’s via KSYOS ter beoordeling worden aangeboden. De mogelijkheid om iemand voor ECG met beoordeling in te sturen naar de polikliniek cardiologie blijft onveranderd aanwezig.

RVE cardiologie

Naar boven

ZGT gaat over op ZorgDomein

Sinds 2011 kunnen huisartsen in Twente hun patiënten digitaal verwijzen naar de ziekenhuizen. Zij gebruiken hiervoor de applicatie e-Verwijzen van ZorgNetOost. Indertijd waren er goede argumenten om voor e-Verwijzen te kiezen. Die hadden vooral te maken met de hogere kosten van het alternatief: ZorgDomein. Maar de tijden zijn veranderd. Inmiddels gebruikt meer dan 90% van alle Nederlandse huisartsen en ziekenhuizen ZorgDomein. Mede hierdoor kon ZorgDomein flink investeren in de doorontwikkeling van de applicatie. Zo ondersteunt ZorgDomein de huisarts bij het vinden van een voor de patiënt geschikte ziekenhuis en specialist. De toepassing stelt het ziekenhuis in staat de interne logistiek rond de nieuwe patiënten te verbeteren. En daar profiteert de patiënt direct van.

Dit was aanleiding voor ZGT en MST om in gesprek te gaan over de vervanging van e-Verwijzen door ZorgDomein. Ook ZorgNetOost was bij dit overleg betrokken. Het was belangrijk dat de ziekenhuizen tot één keuze zouden komen, want twee verschillende systemen voor digitale verwijzingen in dezelfde regio is voor huisartsen niet werkbaar. Die opzet is geslaagd en de ziekenhuizen hebben samen besloten over te stappen op ZorgDomein. ZorgDomein biedt tevens de mogelijkheid om andere zorgprofessionals aan te sluiten. Bij de uitrol van ZorgDomein zullen naast huisartsen ook verloskundigen in de MST en ZGT regio aangesloten worden.

Uitrol Zorgdomein

Verder is afgesproken dat we de planning van deze uitrol in de twee ziekenhuizen zo veel mogelijk gelijk laten lopen. Dit om de overlast voor de huisartsen te beperken. Beide ziekenhuizen zijn begonnen met de voorbereidingen (contracten, projectplannen etc.). Een belangrijk onderdeel van de plannen is de begeleiding van de huisartsen en verloskundigen bij het maken van de overstap. Dat is een standaard onderdeel van het draaiboek dat ZorgDomein hanteert.

Vanaf 24 april 2017 gaat ZGT over op ZorgDomein. In de stuur- en projectgroep zitten vertegenwoordigers van de huisartsen en verloskundigen. Binnenkort ontvangt u nadere berichtgeving over de aanmelding.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT 1e en 2e lijn, n.bokdam@zgt.nl.

Raad van Bestuur ZGT

Naar boven

1000e patiënt procedurele sedatie en analgesie

Op woensdag 14 december 2016 is de 1000e patiënt van dit jaar ontvangen die procedurele sedatie en analgesie heeft ondergaan binnen ZGT, toegediend door een sedatie praktijk specialist. In 2015 is ZGT gestart met het toedienen van deze sedatietechniek. Sedatie die tussen complete narcose en een ‘roesje’ in zit, ook wel matig- tot diepe sedatie genoemd. Door middel van deze sedatietechniek kan een patiënt met minder ongemak, pijn, angst en/of stress een onderzoek of ingreep doorstaan door diep te slapen.

Sedatie verlaagt het bewustzijn van een patiënt, door het toedienen van medicatie via een infuus. Daarbij verlaagt analgesie de pijn. Belangrijke reflexen zoals ademhaling, hoesten en slikken blijven intact. Een sedatie praktijk specialist bewaakt deze reflexen door nauwkeurig het bewustzijnsniveau te observeren en daarnaast de hartslag, bloeddruk en ademhaling bewaken. Lees verder >>>

1000e sedatie

Sedatie praktijk specialisten ZGT: v.l.n.r. Henk Dikkers, Mariel Bertelink, Jessica de Winter, Rob Oude Meilink, Bart Schoot Uiterkamp

RVE OK/CSA/anesthesiologie

Naar boven

Kaakchirurgie Oost-Nederland maakt kaakchirurgische zorg toekomst bestendig

De Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van MST en ZGT gaat vanaf 1 januari 2017 zelfstandig verder als Kaakchirurgie Oost-Nederland. De kaakchirurgen vervullen als regiomaatschap al meer dan 40 jaar de kaakchirurgische zorg voor de ziekenhuizen ZGT en MST. De nieuwe samenwerkingsvorm levert voordelen op ten aanzien van kwaliteit, kosten en efficiency. Dit maakt zorg op het gebied van kaakchirurgische zorg toekomstbestendig waardoor het laagdrempelig toegankelijk blijft in Twente. Lees verder >>> 

 Kaakchirurgie Oost-Nederland (1)

Kaakchirurgie Oost-Nederland

logo Kaakchirurgie Oost-Nederland

Naar boven

Eerder verschenen in 2016

De volgende berichten willen wij graag nogmaals onder de aandacht brengen:

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: WWW.EENTWEEZGT.NL

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), zorgportaal en contactgegevens.

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP OP UW MOBIEL OF IPAD?

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date.

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. Kortom, actuele informatie bij de hand! Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 088 708 36 69.

Bureau ZGT lijn 1-2

Naar boven 

Poliklinisch spreekuur palliatieve zorg ZGT

ZGT is vanaf november 2016 gestart met een poliklinisch spreekuur voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte. Sinds twee jaar kan het Palliatief team in consult gevraagd worden bij klinische patiënten en worden adviezen gegeven aan huisarts en medisch specialist.  Lees meer >>>.

Nu bestaat ook de mogelijkheid tot poliklinische begeleiding en een adviesplan.

Tijd en plaats

Het spreekuur is op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de polikliniek interne in Almelo waarna de patiënt om 16.00 uur in het MDO besproken gaat worden. Zowel huisarts als medisch specialist worden door middel van een brief op de hoogte gebracht van het pro-actieve adviesplan.

AANMELDING

Vanuit ZGT via secretariaat ZGT lijn 1-2, telefoon 088 708 36 69.
Verwijzing van de huisarts: vooralsnog per fax, faxnummer 088 708 44 98 : standaardfaxbericht (www.eentweezgt.nl/verwijzen). Te zijner tijd bestaat de mogelijkheid om te verwijzen via een elektronische verwijzing.

Bureau ZGT lijn 1-2 en palliatief team

Naar boven

Samenwerking en communicatie eerste lijn en ZGT

Bureau ZGT lijn 1-2 streeft er naar om de samenwerking en communicatie tussen de eerste lijn en ZGT voortdurend te verbeteren. Voor meer informatie kijk op www.eentweezgt.nl.

Hier zetten we ook graag het volgende jaar weer op in. Mocht u suggesties, tips of verbeterideeën hebben, laat het ons weten via ons mailadres: zgtlijn1-2@zgt.nl.

kerst3 

Hartelijk dank voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en de beste wensen voor 2017!

Bureau ZGT lijn 1-2

Naar boven

Agenda voor professionals

AFSCHEIDSBIJEENKOMST MEINDERT SCHMIDT, WOENSDAG 21 DECEMBER 2016, inhoudelijk programma tussen 13.30 – 16.00 uur, TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO, afscheidsreceptie 16.00 – 18.00 uur in ZORESTO, het bezoekersrestaurant ZGT LOCATIE ALMELO.
Meer informatie: uitnodiging

16e ALMELOSE SYMPOSIUM DIABETISCHE VOET: DE MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING: FEITEN EN FICTIE, WOENSDAG 18 JANUARI 2017, ZGT LOCATIE Almelo.
Meer informatie: uitnodiging

Naar boven

Agenda voor patiënten

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, WOENSDAG 6 MAART 2017, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO.
Deze ochtend kunnen patiënten met rugklachten praten met een ervaringsdeskundige van de vereniging. De ervaringsdeskundige geeft advies, informatie en voorlichting over rugklachten.
Meer informatie: ruginfo.nl

Naar boven

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn

Deze nieuwsbrief is van en voor de eerste en tweede lijn. Heeft u nieuws voor uw collega’s, zoals praktijkovername, wijziging telefoonnummers, enzovoort? Laat het ons weten! Kopij voor de eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 5 januari 2017 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl.

Naar boven

kerst2               kerst2               kerst2